SURFTIPS
cursus engels

NIEUWE SPELLING

Vouwfiets Stunts


NIEUW: de rubriek SAMENSTELLINGEN en WOORDTEKENS is nu ook afgewerkt.

Welkom op onze website www.nieuwe-spelling.toplink.be. Deze website gaat over het online oefenen van de Nieuwe Spelling. We behandelen de volgende rubrieken: Voor de werkwoordspelling hebben we een aparte website ontwikkeld. U vindt er ook werkwoorden uit het Engels.

Als u tijdens het oefenen van de nieuwe spelling een fout maakt, dan wordt de juiste schrijfwijze getoond en een code (bv. : H12) waarmee u op de pagina UITLEG terecht kan voor de juiste spellingsregel. Handig om de nieuwe spelling vlug te beheersen.

De nieuwe spelling volgens de Woordenlijst 2005 is vanaf 1 augustus 2006 verplicht voor de overheid en het onderwijs in België en Nederland. Sinds de Tweede Wereldoorlog is de spelling van het Nederlands drie keer hervormd: in 1946-1947, in 1954 en in 1995. Omdat onze taal voortdurend in beweging is, publiceert de Nederlandse Taalunie sinds 1995 om de tien jaar een geactualiseerde Woordenlijst Nederlandse taal. De volgende editie van de Woordenlijst verschijnt in 2015.

U kunt de Woordenlijst van de nieuwe spelling en de bijbehorende Leidraad kosteloos raadplegen via www.woordenlijst.org. Spellingkwesties en andere taalvragen kunt u per e-mail aan een taaladviseur voorleggen via www.taaladvies.net, de taaladviessite van de Nederlandse Taalunie. U kunt voor de nieuwe spelling ook terecht bij de Taaltelefoon. Die is elke werkdag bereikbaar van 9 tot 12 uur en op schoolwoensdagen ook van 14 tot 16 uur op het nummer 078 15 20 25. Daarnaast vindt u veel informatie over de nieuwe spelling op www.taalunieversum.org/spelling en op www.vrttaal.net.

Cursus nieuwe spelling! Test je kennis van de nieuwe spelling. Wat zijn de spellingsregels hoofdletters binnen de nieuwe spelling? Ook de samenstellingen van woorden en de spelling woordtekens werden aangepast door de nieuwe spelling.

Dankzij onze online oefeningen nieuwe spelling met oefeningen hoofdletters, oefeningen samenstellingen en oefeningen woordtekens zal je vlug de nieuwe spelling beheersen.

terug naar boven

webdesign brugge - oatmeal diet - trampoline kopen - vouwfiets kopen - hoofdrekenen oefenen - einmaleins üben